Xtra
Sluiten
Welkom bij Psychomarker Consulting, praktijk voor coaching, counseling en training te Kerkrade. Onder de knop Xtra vindt U de laatste wijzigingen en nieuwtjes. Kijk dus ook altijd even onder deze knop.
Nederlands | English | Deutsch
 

Psychomarker Consulting

Praktijk voor Coaching, Counseling en Training

Psychomarker Consulting - LIFESTYLE

Lifestyle 'BEAUTY Art O'Living'


Lifestyle 'BEAUTY Art O’Living is een product van Psychomarker Consulting.

Het is een van Psychomarker Consulting's projecten voor fysieke en mentale gezondheidsbevordering, waarin wij met betrekking tot leefstijl alle van de bovengenoemde facetten benaderen.


Goed gevoel, gezondheid en psychologie.
Emotionele intelligentie, emotioneel welbevinden, persoonlijkheidsontwikkeling, persoonlijkheidsvorming, persoonlijkheidsontplooiing, spirituele persoonlijkheidsontplooiing zijn onderdeel van de psychologie en behoren derhalve tot de mentale gezondheidszorg. In het kadere van de fysieke en mentale gezondheidsbevordering komen in BEAUTY Art O'Living al deze facetten aan bod. Savoir-Vivre gecombineerd met de kunst in dankbaarheid, positief en bewust in het leven te staan. Investeren in personal development is een investering in de toekomst die loont.

In onze persoonlijke coaching, lifestyletrainingen, voorlichtingsbijeenkomsten, ladies-nights, lezingen of workshops komen naast bovengenoemde onderwerpen tevens lifestyle-keuzen voor een goede fysieke en mentale fitness aan de orde.

p1010651


Lifestyle 'BEAUTY Art O’Living'

Balans, leven lang mooi, fit en vitaal. - Welzijn en kwaliteit van leven.
Welke overeenkomst bestaat er tussen (neuro)psychologie, anti-aging, lichamelijk en emotioneel welbevinden? Het antwoord is Psychomarker Consulting.

Neuropsychologische ontwikkelingen en grootschalig onderzoek van de laatste jaren laten duidelijk zien dat we zelf invloed kunnen uitoefenen op de biologische en psychologische veranderingen in ons lichaam die te maken hebben met veroudering. Lichaam en geest werken samen voor ons welbevinden. Het brein, voeding en beweging spelen hierbij een essentiële rol. Het hart van onze activiteiten is gericht op lifelong learning inzake gezondheidscondities en welzijn (wellbeing) bij gezonde mensen van geboorte tot hoge leeftijd. Alles is immers gezondheid.

Alles is gezondheid.
Meer genieten van het leven.
Meer compassie en balans in je leven brengen.
Aandachtig in het hier en nu, met een open hart welbevinden, innerlijke rust en verbondenheid ervaren. Dat is balans in je leven ervaren.

In het boek “Mindfulness in behavioral health” wordt beschreven hoe mindfulness-based-stressreduction-therapie mensen op weg helpt naar beter welzijn en meer kwaliteit van leven.

Mindful betekent: “met aandacht”. In het kort omschreven: waar je aandacht is, daar ben jij.
Wanneer je met compassie je leven inricht, ben je in balans. Ieder mens heeft aanleg voor compassie en mededogen. Het is als het ware een vermogen dat in onze genen is gelegd, maar soms heeft het gewoonweg niet de kans gehad om volledig tot ontplooIng te komen.

In het op een gezonde manier omgaan met stress, pijn of lijden kan mindfulness uitkomst bieden. Mindfulnesstrainingen worden o.a. ingezet bij stresshantering, in burn-out-preventie, maar ook voor mensen met een langdurige ziekte of chronische aandoening, dan wel medische aandoening.

Mindfulness kan worden ingezet op fysiek, mentaal, emotioneel en relationeel gebied.
Compassie en mededogen (vooral ook met jezelf) is de sleutel tot balans in ons leven. Het is van groot belang voor een goede mentale en emotionele gezondheid.

In het verlengde hiervan is Lifestyle 'BEAUTY Art O'Living' een manier om met meer zorg en aandacht voor jezelf van het leven te genieten.BEAUTY Art O'Living - Live Your Style, Live Your Choices.

BEAUTY Art O’Living Lifestyle.

Psychomarker Consulting's Lifestyle
BEAUTY Art O'Living combineert Savoire Vivre met de kunst van het bewust leven op een gezonde manier op lichamelijk als psychisch vlak, alsmede het nemen van gezondheidsbevorderende en preventieve maatregelen.

Doen wat je echt belangrijk vindt.
Meer genieten van het leven; minder stress en gepieker.
Evenwichtig in het leven staan, ondanks drukke baan en sociale verplichtingen.
Positief, vol vertrouwen, in balans en gelukkig met jezelf.
Privé en werk op rolletjes met lifestyle-aanpassingen.
Rust, ontspanning en geluk ervaren.
Vreugdevol met een open hart het leven tegemoetzien.
Genieten van alle momenten en alle goeds dat het leven te bieden heeft.

Het hierboven genoemde staat in relatie tot leefstijl, leefstijlkeuzen, investering in jezelf, goed zorgen voor jezelf en voor jouw omgeving. Kiezen voor bjjvoorbeeld een gezonde geest in een gezond lichaam, gezonde voeding, afvallen of meer bewegen, het zijn allemaal lifestyle-keuzes.

Investeren in keuzen waarbij Uw persoonlijkheidsontwikkeling, Uw lichaam en Uw geest gebaat zijn, is van belang voor Uw algehele, Uw emotionele en Uw sociale welbevinden. De voordelen van het kiezen voor een levensstijl waarmee Uw algehele welbevinden gebaat is, zijn ontelbare. Iedereen weet dat een goede gezonde voeding, gecombineerd met gematigd eten en drinken en voldoende beweging, een van de beste dingen is die we kunnen doen om gezondheidsproblemen en ziekten als hoge bloeddruk, hartziekten, diabetes mellitus type-II en sommige vormen van kanker of andere ziekten te voorkomen.

Persbericht: “Psychomarker Consulting promotes Healthy Living. Born and raised into the Art of Savoire Vivre José Daemen opens client's minds to ‘BEAUTY Art O’Living’ Lifestyle. Training sessions also include the beauty of mindfulness. She teaches clients the art of healthy living, allowing one to be aware and awake in the now, fully embrasing the beauty that surrounds us in our daily life in it's many accets.

Wie is Uw coach, counselor , trainer?
Graag stel ik mij langs deze weg even aan U voor. Mijn naam is José Daemen, ik ben Uw coach, counselor, trainer en initiatiefnemer van Psychomarker Consulting's projecten voor fysieke en mentale gezondheidsbevordering, waaronder Lifestyle 'BEAUTY Art O'Living'. Na nogal wat jaartjes meerdere banen gecombineerd te hebben met studie, cursussen en het helpen van mijn echtgenoot bij het realiseren van zijn droom (Advocatenpraktijk met eigen IT-specialisme) heb ik mijn baan opgezegd en ben ik werkzaam in ons bedrijf; daarnaast ben ik CEO van Psychomarker Consulting.

Getogen in de meest Zuidelijke streek van Nederland zit de liefde voor de natuur, kunst en cultuurhistorie, muziek en dans in mijn bloed. De kunst van het Savoir Vivre en het interesse voor oude ambachten en moderne wetenschap is mij aangeboren.

In een vrij onconventionele maar realistische aanpak combineer ik in Psychomarker Consulting's 'BEAUTY Art O'Living' psychologie met de kunst van Savoire-Vivre, positieve emoties, authentische gevoelens van geluk en karaktersterkte (elementen die overigens bij ieder mens aanwezig zijn) met gezondheidsbevordering, preventie, persoonlijke ontwikkeling en horizonverbreding voor het bewustmaken van cliënten in het creëren van een gezonde leef-werk-omgeving en een goed emotioneel welbevinden.

Citaat: "Wanneer je realistisch en puur bent in je benadering, dan voelen mensen dat. Ze weten intuïtief dat ze te maken hebben met integriteit en iemand die weet waarover men spreekt."

Naast HEAO, Hogeschool en Universitaire opleiding Psychologie en Gezondheidswetenschappen, neem ik in mijn coaching de werkervaring mee, die ik heb opgedaan in verschillende management- en leidinggevende functies. In mijn counseling heb ik veel profijt van alle ervaring, die ik heb opgedaan in de gezondheidszorg als doctersassistente en medisch secretaresse in maatschappen van specialisten van diverse ziekenhuizen, artsen, rugkliniek, alternatieve en complementaire geneeswijzen. Door mijn jarenlange ervaring ben ik in staat snel de vinger op de wonde plek te leggen. Dit werkt zowel kosten- als energiebesparend.

Psychologische ondersteuning en een goed gesprek bieden aan mensen heeft in feite altijd deel uitgemaakt van mijn beroep. Een goed gesprek bieden aan mensen in nood of mensen met psychosociale problematiek doe ik reeds meer dan 15 jaar als charity (werk- en relatiegerelateerde problematiek, kankerpatiënten en hun familie en chronisch zieken. Sedert de oprichting van Psychomarker Consulting behoort deze service tevens tot de dienstverlening die wij in onze praktijk aanbieden.

____________________________________________________________________________


BEAUTY Art O'Living Lifestyle
Kennisontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, en voorlichting als belangrijke tool voor preventie van ziekten.

“Druk-druk-druk”. We zijn met z’n allen zó “busy-busy-busy”, dat we niet beseffen wat dit voor ons leven betekent. Druk bezig zijn stelt ons in staat zaken gedaan te krijgen en geld te verdienen, maar de prijs die we daarvoor uiteindelijk betalen is vaak (te) hoog, want onze gezondheid lijdt eronder. Gezonde drukte en gezonde stress daarentegen is niets mis mee; het bevordert zelfs ons welzijn en geluk.

Stress en “moeten” is voor velen een constante factor in het leven. We moeten dit en we moeten dat, en als we het ene moeten hebben afgewerkt, dan moeten we wel weer iets anders. Waar blijf je zelf dan? Velen van ons vinden het werk dat we doen leuk en we doen het graag, maar we houden niet écht van al dat “stressige gedoe”. We willen hetgeen we “moeten” doen in een tijdschema inpassen, dat het mogelijk maakt om op een prettige manier ons werk te doen en het beste uit onszelf te halen; op een zo gezond mogelijke wijze. Dit is wat we allemaal het liefst zouden willen. Wie “druk” bezig is, is succesvol. Uiteraard is dit een statement, maar betekent dit dan, dat wie niet druk bezig is, lui of niet succesvol is? In het geheel niet. We kennen in het “druk bezig zijn” pieken en dalen. De ware tegenhanger van “druk zijn” (gestressed zijn) is “ontspannen zijn” (relaxed zijn). Iemand kan een 'druk leven hebben' en daarbij toch 'in balans' zijn en ontspanning ervaren. Dit is wat wij 'gezonde drukte' en 'gezonde stress' noemen. Drukte en druk bezig zijn kent z’n pieken en willen we de balans in ons leven behouden, dan is het raadzaam gedegen time-management te voeren.

Mensen die het druk hebben en hun dromen nastreven door aan zelfactualisatie te doen, weten dat het een kunst is om in een druk tijdschema voor hun eigen welzijn en dat van hun naasten te blijven zorgdragen; het vergt bovendien een enorm organisatietalent.

Als je aan managers vraagt of ze het fijn vinden om het druk te hebben, dan zullen zij dit beamen, echter weinigen zullen hieraan toevoegen dat het gevoel van “gestressed” zijn niet leuk is. Zo loopt iemand natuurlijk het risico over het hoofd te zien dat men langzaam op pad is een ongezond(er) leven te leiden, met alle gevolgen die daaruit voortkomen.

Hectische tijdschema’s vergen heel veel van een mens; met name het inboeten op gezondheid en op de leuke dingen die het leven te bieden heeft. Velen hebben het ontzettend druk, zoals bijvoorbeeld ouders die naast hun drukke tijdschema op het werk en in het huishouden de kinderen naar allerlei clubjes en activiteiten moeten chaufferen. Mensen draaien soms ongelooflijke overuren. Zo zijn er zelfs kinderen die naast alles wat ze “moeten” geen tijd meer hebben om simpelweg te ontspannen en kind te zijn. Veel mensen zouden er wel iets aan willen doen om minder “busy” te zijn, echter weinigen schijnen werkelijk te beseffen welke tol dit alles eist van onze persoonlijkheid en van onze maatschappij.

De problemen die vanuit al die “drukte” kunnen ontstaan zijn talloos.
Mensen hebben geen tijd meer om gezond te eten, laat staan om gezond te koken of om gezond te bewegen. Gezinsdinners vallen uit en er is minder interactie tussen ouders en kinderen, omdat ouders het vaak te druk hebben om met hun kinderen te spelen of om een goed gesprek met hen te voeren. Dit opent deuren tot potentiële problemen. (onder meer problemen in taalontwikkeling / lees- en spraakstoornissen, obesitas, afhankelijkheid van computerspelletjes- en/of televisie, slaapstoornissen).

Vriendschappen, relaties of partnerrelaties worden niet gekoesterd, mensen vervreemden van elkaar of groeien uit elkaar, hetgeen vaak leidt tot echtscheidingen of ruzies en dat louter omdat het mensen niet lukt om de tijd voor elkaar te vinden en met elkaar te reflecteren.

Veel mensen ontkennen of veronachtzamen hun lichamelijk of geestelijk “WELL-ZIJN”, waardoor er op den duur gezondheidsproblemen, stress- en of beroepsgerelateerde ziekten of andere aandoeningen kunnen ontstaan.

Kennisontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, en voorlichting vormt hierin een belangrijk tool voor preventie. Dit is dan ook waarop in
BEAUTY Art O'Living Lifestyle van Psychomarker Consulting de nadruk ligt.

Uit onderzoek blijkt dat 80 to 90% van alle gezonde personen, één of meer lichamelijke stressgerelateerde klachten per week hebben. Lichamelijke reacties op stress kunnen voorkomen, zonder dat we daar erg in hebben en zonder dat we ons (bewust) gestresst voelen. Lichamelijke overbelasting en stressgerelateerde klachten zijn de meest voorkomende oorzaken voor ongemak. (Voorbeelden: vermoeidheid, gewrichtsklachten, rugpijn, spierspanning, hoofdpijn, buikpijn, pijn in armen of benen, duizeligheid of pijn op de borst). Er bestaat een “gezonde stress” en een “ongezonde stress”. De betekenis van stress is ‘spanning’. Spanning brengt het lichaam in een staat van paraatheid onder aanmaak van het hormoon adrenaline om aan bedreigingen en gevaren weerstand te bieden (fight-flight-response – vlucht of vechtreactie).

‘Gezonde stress’ (verhoogde hartslag, snellere ademhaling, spieren spannen zich aan) zorgt ervoor dat iemand als het ware op ‘scherp staat’ als er zich een bedreiging of moeilijke situatie voordoet. Is het gevaar geweken of de klus geklaard dan keert het lichaam terug naar z’n gewone staat, hetgeen we ervaren door gevoelens van opluchting en spanning die van ons afglijdt. Mensen reageren met stress op werkelijke gevaren, maar ook op gevaren die ze verwachten in de toekomst of waarover ze piekeren. (ingrijpende tot zeer ingrijpende gebeurtenissen, irritaties, piekeren over de toekomst, problemen op het werk of privé ). Een schoolvoorbeeld hiervan is hoofdpijn of migraine die optreedt in het weekend of in de vakantie.

De nasleep van de uitgelokte stressor is het voortduren van de stressreactie ook als de stressor voorbij is en de spanning vermindert. Het moge duidelijk zijn dat dit ongezond is. Stress die lang aanblijft wordt ‘ongezonde stress’ genoemd. Voorbeelden van klachten die als gevolg van ‘ongezonde langdurige stress’ optreden, zijn pijnklachten doordat vermoeide spieren onvoldoende stabiliteit aan gewrichten bieden. Echter ook klachten zoals duizeligheid, eczeem, hyperventilatie, slaapstoornissen, hoge bloeddruk, maag- en darmklachten, hartklachten en vatbaarheid voor ziekten en infecties kunnen een gevolg zijn van langdurige stress. Stressgerelateerde aandoeningen (de wereld die we voor onszelf creëren) zien we overigens niet enkel bij mensen, maar ook bij dieren.

Mind-body connection.
In onze dienstverlening (coaching, counseling, training) maken we mensen bewust van deze mind-body connection. Als gezondheidscoach en stressconsultant verstrekken we aan onze cliënten de noodzakelijke kennis en informatie ten aanzien van onderwerpen als deze (en andere) en hun onderlinge verbanden; zowel in staat van goede gezondheid als bij ziekte.

p1010637


Lifestyle 'BEAUTY Art O'Living' en Savoir-Vivre.


"The World is out there to be discovered."
"The Beauty is inside to be discovered." - Psychomarker Consulting

In het Limburgse kennen we de kunst van het Savoir-Vivre. Savoir-Vivre staat voor levenskunst met stijl. Een andere omschrijving die de ware betekenis nabij komt is: de kunst om zich in de maatschappij met stijl te bewegen en het vermogen om sociaal en welgemanierd met anderen om te kunnen gaan. Als synoniem is “Savoire-Vivre” in één woord welllevendheidskunst. Mind-body connection
Savoir-Vivre houdt naast beleefdheid, beschaafdheid, etiquette, voorkomendheid, gastvrijheid en hoffelijkheid echter nog veel meer in.

In onze coaching, counseling en training combineren wij de kunst van het Savoire Vivre met de kunst het leven bewust te genieten op een gezonde manier, zowel op lichamelijk als psychisch vlak, alsmede het nemen van gezondheidsbevorderende en preventieve maatregelen.

Lifestyle BEAUTY Art O'Living is bij onze vaste cliënten reeds een begrip. Het is een van Psychomarker Consulting's projecten, waarover U binnenkort nog meer zult vernemen.


Geschreven door: J.L. Daemen, coach/counselor. Zij is werkzaam als gezondheidscoach en stressconsultant bij Psychomarker Consulting.
Quote