Xtra
Sluiten
Welkom bij Psychomarker Consulting, praktijk voor coaching, counseling en training te Kerkrade. Onder de knop Xtra vindt U de laatste wijzigingen en nieuwtjes. Kijk dus ook altijd even onder deze knop.
Nederlands | English | Deutsch
 

Psychomarker Consulting

Praktijk voor Coaching, Counseling en Training

PSYCHOMARKER Consulting Psyche*Marker | Psyche & Brein | BRAIN, BODY & SPIRIT


Business | Performance | Doel en Succes, met Spirit!

Cognitief… met passie slijpen aan een ruwe diamant, tot perfectie ontstaat.
Keep Shining Your Light like a Sparkling Diamond!Psychosociale Begeleiding
Psychologie In De Praktijk
Gezondheid, Wellness, Vitaliteit, WellBeing, Lifestyle


* coach
* counselor
* trainer


Gezondheid - zowel Uw geestelijk als Uw lichamelijk gezondheid- is in een hectische maatschappij een groot goed.
Wellness is het bewust kiezen voor gezondheid. Voor vitaliteit en gezondheid, dien je iets te doen. Kiest U welbewust?

Het Goede Gevoel - The Good Life.
Wellness is niet een of andere behandeling in een spa of wellness-kliniek. Naar onze mening is wellness: welbewust leven en welbewust genieten, na het maken van weloverwogen keuzes. Genieten willen we natuurlijk allemaal graag. Dus dienen we ook bewust te kiezen voor een betere gezondheid en voor onthaasting. Door het nemen van eigen verantwoordelijkheid, kiest U voor preventie van veel ziekten die in onze Westerse cultuur worden gecreëerd of in stand gehouden. Echter, voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het maken van bewuste keuzen is uiteraard - naast een gezonde dosis moed en zelfvertrouwen - goede informatie, begeleiding, goed advies en training nodig; en dat willen wij onze cliënten bieden.

Een ongezonde leefstijl en omgevingsfactoren hebben een grote impact op Uw gezondheid. De nieuwste wetenschappelijke onderzoeken uit de klinische neuropsychologie en neuroscience leren ons dat voeding en omgevingsfactoren hun invloed uitoefenen op processen in ons brein en processen van veroudering in het algemeen. Wanneer we nu slimmer kiezen, bevorderen we niet alleen onze eigen gezondheid (en ons welzijn), maar zelfs dat van onze kinderen en kleinkinderen. Met slimmere inzichten en goede keuzes komen we beter beslagen ten eis voor de uitdagingen van morgen.

Welzijn, gezin en volksgezondheid.
Welzijn heeft betrekking op de mate van materiële, immateriële tevredenheid. (Niet te verwarren met welvaart (levensstandaard)). In het dagelijks leven heeft welzijn primair betrekking op de vele aspecten van gezondheid. In de gezondheidszorg spreken we met betrekking tot welzijn ('well zijn') dan over 'kwaliteit van leven'. Tot de indicatoren van welzijn behoren lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale contacten, onderwijs, recreatie, woon-leef-omgeving, materieel bezit en werkgelegenheid.

Positive Psychology, Trust & Confidence.
Je uitspreken vóór welzijn en gaan voor geluk is vaak gaan voor preventie, zeker daar waar het de lichamelijke gezondheid of een gezonde woon- leef- of werkrelatie betreft. Uw gezondheid en de mate waarin U met liefde en plezier Uw werk verricht, is van groot belang voor Uzelf, maar ook voor Uw werkgever èn voor een goede werkverhouding tussen U beiden (U en Uw werkgever) en Uw collega’s.

Psycho-educatie en begeleiding.
Naast uiteraard het bieden van een luisterend oor helpen wij cliënten met advies en begeleiding aan de hand van positief psychologische inzichten.
U kunt hierbij denken aan:
  • voorlichting, educatie en het verwerven van inzicht bij het nemen van gezondheidsbevorderende maatregelen;
  • voorlichting, educatie en het verwerven van inzicht bij gezondheidsproblematiek;
  • voorlichting, educatie en het verwerven van inzicht bij psycho-somatische klachten en chronische aandoeningen of ziekten;
  • voorlichting, educatie en het verwerven van inzicht bij ziektepreventie, goed advies in zelfzorg, gezonde voeding, anti-aging, leefstijl, beweging & bodywork, onthaasting & bewustwording, ontspanning & mindfulness.

Counseling, coaching of training zetten wij U in voor Uw persoonlijk succes en bij problematiek.
Counseling is pedagogische, psychologische en sociale hulpverlening en advisering.
Een counselor is een professionele raadgever, die U terzijde staat of U met advies behulpzaam is bij de meest uiteenlopende situaties en levensgebeurtenissen, òf bij het maken van bewuste keuzes. U kunt bij ons terecht voor zowel persoonlijke ontwikkeling als persoonlijke problematiek.

Persoonlijk succes en persoonlijke groei.
Daar wij ons onderscheiden door de inzet van coaching, counseling èn training, hoeft zich niet af te vragen welke professionele hulp U moet inschakelen.

Als counselor / coach / trainer bieden wij professionele begeleiding wanneer U werkt aan:
  • persoonlijk succes (voorbeeld: een of meerdere bijzondere projecten succesvol afronden, (leidinggevende) functie met studie naast je werk, verandering van baan, een zeer ingrijpende verhuizing, een grote verbouwing, of je huis zelf bouwen in een bijzondere stijl);
  • persoonlijke groei (voorbeeld: een grote promotie op het werk, een bijzonder moeilijk project, of een langdurige studie en/of cursussen naast je werk);
  • persoonlijk crisismanagement (voorbeeld: rouwverwerking, angsten, fobieën, relatie- of huwelijksproblemen, stress en spanning, psycho-somatische of chronische klachten, psychologische zorg bij lichamelijke ziekten, burn-out, stress- en verzuimmanagement.

Weloverwogen leven, welbewust genieten, en dat in goede gezondheid en met een goed gevoel.

Met vreugde onvoorwaardelijk van jezelf houden en goed voor jezelf zorgen met een gezonde dosis zelfvertrouwen; begin er vandaag mee.
Het is nooit te laat (of te vroeg) om jouw dromen waar te maken.

Wij helpen U graag op weg naar een bewust, gezond, ontspannen, voorspoedig en succesvol 2018!


Stacks Image 275Lifestyle 'BEAUTY Art O'Living'
- Live Your Style, Live Your Choices.


Graag stel ik mij even persoonlijk aan U voor.

Mijn naam is José Daemen, ik ben Uw coach, counselor, trainer en initiatiefnemer van Psychomarker Consulting's projecten voor fysieke en mentale gezondheidsbevordering, waaronder Lifestyle 'BEAUTY Art O'Living’. (Kijk ook even op mijn website: Meidendielijden )

Ieder mens bezit ze: capaciteiten. De dingen, die je niet echt hoeft aan te leren, want het is gewoonweg bekwaamheid, het zit in je genen: talenten.
Getogen in de Zuidelijke streek met rijke historie zit liefde voor de natuur, kunst en cultuurhistorie, muziek en dans in mijn bloed. De kunst van het Savoir-Vivre ,en het interesse voor oude ambachten en moderne wetenschap is mij aangeboren.

Op vrij onconventionele en realistische wijze combineer ik dan ook in Psychomarker Consulting's Lifestyle 'BEAUTY Art O'Living' de kunst van het Savoir-Vivre met psychologie en zet ik mijn kennis en ervaring in.

Positieve emoties, authentieke gevoelens van geluk en karaktersterkte (elementen die overigens bij ieder mens aanwezig zijn), gezondheidsbevordering, preventieve maatregelen, persoonlijke ontwikkeling en horizonverbreding dienen ertoe cliënten bewust(er) te maken in het creëren van een gezond leef-werk-klimaat, een goed emotioneel welbevinden en een gelukkig(er) leven, waarin psychologische behoeften gevoed worden.
Als je authentisch en betrokken bent in je benadering, dan voelen mensen dat. Zo ontstaat er ruimte om onderliggende behoeften, problematiek en gevoelens te bespreken.Consultant - coach - counselor - trainer.

Sedert aanvang van mijn carrière heb ik meerdere banen gecombineerd met opleiding en wist ik steeds duidelijker dat mijn hart lag bij psycho-educatie en de psychologische of neuropsychologische begeleiding van mensen. Naast opleidingen aan HEAO, Hogeschool en Universitaire opleiding Psychologie en Gezondheidswetenschappen, neem ik in coaching de werkervaring mee, die ik heb opgedaan in verschillende management- en leidinggevende functies. In het kader van mijn beroep heeft coachen als managementstijl, het bieden van een goed of voorlichtend gesprek en het geven van psychische dan wel motivationele ondersteuning aan medewerk(st)ers steeds deel uitgemaakt van de door mij bekleedde functies.

In mijn counseling heb ik veel profijt van de praktijkervaring, die ik als artsassistente en medisch secretaresse heb opgedaan in overkoepelende organisaties binnen gezondheidszorg, maatschappen van specialisten van diverse ziekenhuizen, artsenpraktijk, chiropractie, alternatieve en complementaire geneeswijzen. Met name deze jarenlange ervaring in hulpverlening en gezondheidszorg, stelt mij in staat tot het geven van een breder advies en tot het snel leggen van de vinger op de wonde plek. Mensen ervaren dit als prettig, kosten- en energiebesparend.
In counseling bij werk- relatie- en gezondheidgerelateerde problematiek, oncologisch- en chronisch zieken en hun naasten, en psycho-sociale problematiek heb ik meer dan 10 jaar ervaring.
Actueel